phục hồi raid1

4070_Loi_IBM500

Khôi phục dữ liệu máy chủ IBM 500Gb

– Ngày 5/11/2015 Khôi phục dữ liệu máy chủ IBM cho anh Lợi – 0983863339. Máy chủ IBM sử dụng 2 ổ cứng SATA 500Gb cấu hình Raid1 bị bad nặng. Dữ liệu khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày
Server-4019_Tuan

Cứu dữ liệu Raid 1 SAS 300Gb

– Ngày 23/10/2015 Cứu dữ liệu raid 1 cho anh Tuấn – 0913213488. Mảng chạy 2 ổ cứng SAS 300Gb được cấu hình Raid1. Do cả hai ổ cứng đều bị bad nên mất cấu hình raid. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày
Menu
Call Now Button