Home / Tag Archives: kien chui vao o cung

Tag Archives: kien chui vao o cung

Kiến chui vào ổ cứng – Cách xử lý

kiến chui vào ổ cứng

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm việc, chúng tôi nhận thấy kiến chui vào ổ cứng là một hiện tượng rất hay gặp, nhất là ở dòng ổ cứng Samsung HD322GJ và Samsung HD256GJ. Vậy phải xử lý tình huống này như thế nào để phòng tránh rủi ro mất …

Read More »