Phục hồi dữ liệu máy chủ

phục hồi dữ liệu Raid5 SCSI 146GB

Phục hồi dữ liệu máy chủ Dell Raid5 3 ổ SCSI 146GB

– Ngày 19/8/2019 phục hồi dữ liệu máy chủ cho anh Quân – 09129xx356. Máy chủ Dell được cấu hình Raid5 sử dụng 3 ổ cứng SCSI 146GB. Anh Quân cho biết máy chủ bị mất cấu hình Raid không truy cập được. Nắm được thông tin chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định…
Cứu dữ liệu máy chủ Sas 1TB Raid1

Cứu dữ liệu Server Lenovo Raid1 SAS 1TB

– Ngày 17/8/2019 cứu dữ liệu máy chủ Lenovo cho Kiên ở Thanh Hóa – 09134xx061. Máy chủ Lenovo sử dụng 2 ổ cứng SAS 1TB, cấu hình Raid1. Anh Kiên cho biết máy chủ không thể truy cập được sau khi update windows (mất cấu hình Raid). Sau khi kiểm tra xác định được…
Khôi phục dữ liệu Raid0 SSD intel 240GB

Khôi phục dữ liệu máy chủ Raid0 4 SSD 240GB

– Ngày 15/8/2019 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 4 ổ cứng SSD của anh Bằng – 09364xx292. Anh Bằng cho biết máy chủ được cấu hình Raid0, sửng dụng 4 ổ cứng SSD intel 240GB. Tình trạng bị mất cấu hình Raid. Sau khi kỹ thuật kiểm…
Khôi phục dữ liệu máy chủ Raid1 SAS 146GB lỗi ổ cứng

Khôi phục dữ liệu máy chủ IBM Raid1 SAS 146GB

– Ngày 7/8/2019 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 2 ổ cứng máy chủ của anh Minh ở Hải Phòng – 09315xx579. Do tính cấp bách của công việc nên anh Minh đã mang trực tiếp ổ cứng lên và yêu cầu lấy ngay. Máy chủ IBM cấu…
phục hồi dữ liệu Server Raid1 Sas 300GB hỏng main

Phục hồi dữ liệu Server IBM Raid1 hỏng main

– Ngày 1/8/2019 phục hồi dữ liệu máy chủ IBM cho anh Huấn – 08561xx908. Máy chủ IBM được cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB và 1 ổ cứng  SAS 73.4GB. Anh Huấn cho biết máy chủ bị hỏng main nên không thể truy cập được vào dữ liệu. Theo yêu…
lấy dữ liệu Raid0 Western 4TB mất dữ liệu

Lấy dữ liệu QNAP Raid0 2 ổ cứng Western 4TB

– Ngày 12/7/2019 lấy lại dữ liệu QNAP cho anh Thông – 09022xx668.  QNAP chạy 2 ổ cứng Western 4TB model: WD40EFRX được cấu hình Raid0. Anh Thông cho biết không thể truy cập vào hệ thống QNAP để truy xuất được dữ liệu. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định được…
Cứu dữ liệu máy chủ SAS 1TB mất cấu hình

Cứu dữ liệu máy chủ Dell Raid1 ổ cứng SAS 1TB

– Ngày 8/7/2019 Cứu dữ liệu máy chủ Dell cho anh Lâm – 09344xx591. Máy chủ Dell được cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 1TB. Máy chủ của anh Lâm bị mất dữ liệu do anh đã xóa Raid. Việc cứu dữ liệu trở lên gặp khó khăn hơn rất nhiều do…
phục hồi dữ liệu máy chủ Sas 300GB mất cấu hình

Phục hồi dữ liệu máy chủ HP Raid1 SAS 300GB

– Ngày 6/7/2019 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 2 ổ cứng SAS 300GB của chị Kiều Anh ở Hưng Yên – 09729xx242 gửi lên. Khách hàng cho biết máy chủ HP được cấu hình Raid1 sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB. Do bị mất cấu hình…
Khôi phục dữ liệu Server Raid5 SAS 900GB hỏng main

Khôi phục dữ liệu Server Lenovo Raid5 6 ổ cứng SAS 900GB

– Ngày 4/7/2019 khôi phục dữ liệu Server cho anh Tiến – 09821xx639. Máy chủ Lenovo sử dụng 6 ổ cứng SAS 900GB, được cấu hình Raid5. Được anh Tiến cho biết hệ thống máy chủ bị sập do bị hỏng main. Nắm được thông tin công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt…
Menu
Call Now Button