Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB hỏng 1/2 đầu từ

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB hỏng 1/2 đầu từ

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB hỏng 1/2 đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 18/5/2016 phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB cho anh Phúc – 0987577938. Ổ cứng Seagate 320GB trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu 1/2 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu Seagate 320GB

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *