– Ngày 5/12/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 250Gb cho chị Hương – 0918200466. Ổ cứng Ổ laptop bị cháy do hỏa hoạn tất cả tem nhãn đều bị cháy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button