Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB kêu lọc cọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB kêu lọc cọc

Xin mời bình chọn!

– Ngày 25/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Hải – 01642296384. Ổ cứng Hitachi 500GB model HTS545050A7E680. Ổ cứng  trong tình trạng không truy cập được vào windows, phát ra tiếng kêu lọc cọc. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi đầy đủ dữ liệu cho anh Hải và bàn giao lại sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu HTS545050A7

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *