– Ngày 16/1/2021 lấy lại dữ liệu máy chủ cho anh Cường – 09728xx862. Anh Cường cho biết máy chủ sử dụng 5 ổ cứng SSD 1TB được cấu hình Raid 5, hệ thống báo không truy cập được máy chủ. Sau khi kiểm tra xác định được 2 ổ cứng bị lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã bắt tay vào khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button