Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu box di động Western 500Gb

Lấy lại dữ liệu box di động Western 500Gb

– Ngày 19/1/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Thuật – 0903442174. Box di động Western 500Gb. Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận, có tiếng kêu. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành lấy lại dữ liệu liệu, sau 1 ngày tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *