Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động WD 1TB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động WD 1TB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động WD 1TB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 28/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Anh Tùng – 01666644100. Ổ cứng di động Western dung lượng 1TB Model: WD10JMVW. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu WD10JMVW

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *