Ngày 23/06/2021 cứu data cho anh Hưng – 09151xx896. Ổ cứng SSD 120GB được mang đến trong tình trạng cắm ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác nhận do chip lỗi, khả năng cứu thấp. Tất cả data đã được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Hưng.
12439-SSD-120GB
Ngày 23/06/2021 khôi phục dữ liệu cho anh Dũng 09848xx745. Anh mang đến ổ Seagate 500GB model: ST3500413AS và cho biết máy không nhận ổ cứng. Kĩ thuật kiểm tra, phát hiện do đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu của anh Dũng đã được khôi phục thành công và bàn giao cho anh.
12460-Seagate-500GB
Ngày 23/06/2021 lấy lại dữ liệu cho anh Minh 09833xx986. HDD hãng Seagate 1.5TB model: ST31500514AS, anh mô tả ổ lỗi, treo máy. Chúng tôi kiểm tra và xác định do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chỉ sau 2 ngày làm việc, toàn bộ dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho anh Minh.
12465-Seagate-1.5TB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button