Ngày 2/1/2024 khôi phục dữ liệu cho chị Hòa – 0933 035 7xx – Case lắp ráp mất dữ liệu.
15365---Case-lap-rap
Ngày 2/1/2024 cứu dữ liệu cho anh Quang – 0969 942 9xx – Ổ cứng Toshiba model MK5061GSYN đầu từ lỗi.
15366---MK5061GSYN
Ngày 2/1/2024 lấy dữ liệu cho chị Minh – 0932 203 6xx – Thẻ nhớ Sandisk mất dữ liệu.
20240102---The-nho-Sandisk
Ngày 3/1/2024 phục hồi dữ liệu cho chị Dung – 0975 355 4xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
15363---DT01ACA050
Ngày 3/1/2024 cứu dữ liệu cho anh Hảo – 0869 961 8xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 chết cơ.
15368---ST500DM002
Ngày 4/1/2024 khôi phục dữ liệu cho anh Lộc – 0989 051 3xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA100 đầu từ lỗi.
20240104---DT01ACA100
Ngày 4/1/2024 lấy dữ liệu cho anh Bách – 0813 586 6xx – Thẻ nhớ Sandisk 64G thẻ lỗi, mất dữ liệu.
20240104---The-Sandisk-64G
Ngày 5/1/2024 cứu dữ liệu cho anh Ninh – 0365 271 1xx – Ổ cứng western model WD05PURX format nhầm, mất dữ liệu.
15377---WD05PURX
Ngày 5/1/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Luật – 0982 793 5xx – Ổ cứng western model WD40EZRZ lỗi cơ.
15372---WD40EZRZ
Ngày 6/1/2024 khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0981 935 0xx – USB 32G không nhận, mất dữ liệu.
20240106---USB-32G
Ngày 6/1/2024 lấy dữ liệu cho anh Trưởng – 0983 675 9xx – Ổ cứng western model WD5000BEVT đầu từ lỗi.
15367---WD5000BEVT
Ngày 6/1/2024 cứu dữ liệu cho anh Tú – 0965 544 4xx – Ổ cứng seagate model ST4000DM004 đầu từ lỗi.
15379---ST4000DM004
Ngày 8/1/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Mậu – 0984 046 9xx – Ổ cứng seagate model ST250DM000 đầu từ lỗi.
15369---ST250DM000
Ngày 8/1/2024 lấy dữ liệu cho anh Kha – 0967 829 2xx – Ổ cứng seagate model ST500LT012 đầu từ lỗi.
15382---ST500LT012
Ngày 9/1/2024 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 0987 272 6xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.
15324---ST1000LM035
Ngày 9/1/2024 cứu dữ liệu cho em Thiện – 0393 631 6xx – Ổ cứng western model WD2500AVVS mất phân vùng.
15376---WD2500AVVS
Ngày 9/1/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Hồng – 0916 883 3xx – Ổ cứng Samsung model HD322IJ chết cơ.
20240109---HD322IJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button