Khôi phục dữ liệu ổ cứng

14491---WD10EARX

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 4 tháng 01/2023

Ngày 27/01/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Trang – 0965 368 6xx – Ổ cứng western model WD20EZRX đầu từ lỗi. Ngày 27/01/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Sinh – 0904 030 1xx – Ổ cứng SSD Eekoo 128G chip lỗi. Ngày 27/01/2023 phục hồi lại data cho chị Quý – 0979…
14452---Laptop-Dell

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 01/2023

Ngày 16/01/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng Quang – 0973 870 2xx – Ổ cứng western model WD2500AAJS format nhầm mất dữ liệu. Ngày 16/01/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Trang 0903 247 5xx – Case Dell 3710 bị virus mã hóa. Ngày 16/01/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn –…
14420-Box-WD-1T

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 4 tháng 12/2022

Ngày 26/12/2022 Khôi phục lại dữ liệu cho anh Thanh – 0942 520 5xx – Ổ cứng seagate ST250DM000 đầu từ lỗi. Ngày 26/12/2022 Phục hồi lại data cho anh Kiên – 0962 570 6xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 lỗi đầu từ. Ngày 26/12/2022 Cứu lại dữ liệu cho anh Sinh – 0912…
14319-Server lắp ráp

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 12/2022

Ngày 19/12/2022 cứu lại được dữ liệu cho anh Minh – 0906 272 5xx – Server lắp ráp bị virus mã hóa. Ngày 19/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Toản – 0917 221 9xx – Ổ cứng seagate model ST3500414CS đầu từ lỗi. Ngày 19/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho chị Nhung…
14380-DT1ACA050

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 12/2022

Ngày 12/12/2022 phục hổi lai dữ liệu cho anh Thiên – 0989 051 3xx – Ổ cứng seagate ST31500341AS đầu đọc lỗi. Ngày 12/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho anh Đức – 0962 310 3xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 format nhầm mất dữ liệu. Ngày 12/12/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Kiên…
20221201-AL15SEB030N

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 1 tháng 12/2022

Ngày 01/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Chung – 0969 555 8xx – Ổ cứng seagate ST500LT012 đầu từ lỗi. Ngày 01/12/2022 lấy lại data cho anh Thành – 0989 080 5xx – Ổ cứng server AL15SEB030N mất dữ liệu. Ngày 02/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hùng – 0917 720…
14253---DT01ACA050

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 11/2022

Ngày 8/11/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hoan – 0816 587 5xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi. Ngày 8/11/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Phương – 0327 576 8xx – Ổ cứng western WD2500AAKX đầu từ lỗi. Ngày 8/11/2022 khôi phục lại data cho anh Hợp – 0974 229…
14243---WD40EZRZ

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 1 tháng 11/2022

Ngày 01/11/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0986 752 5xx – Ổ cứng western model WD5000BPVT chết cơ. Ngày 01/11/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Nhật ở Huế – 0762 649 5xx – Ổ cứng seagate ST500DM009 đầu đọc hỏng. Ngày 01/11/2022 cứu lại data cho em Hùng –…
Call Now Button