Khôi phục dữ liệu ổ cứng

15095---DT01ACA100

Khách hàng lấy dữ liệu tuần 2 tháng 9/2023

Ngày 11/9/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Minh Lan – 0975 355 4xx – Ổ cứng seagate model ST2000DM001 đầu từ lỗi. Ngày 11/9/2023 cứu dữ liệu cho chị Ngọc – 0983 049 9xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA100 đầu từ hỏng. Ngày 11/9/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Hoài – 0985…
15061---SSDJ11_960G

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 4 tháng 8/2023

Ngày 23/8/2023 phục hồi dữ liệu cho em Bình – 0901 731 7xx – Ổ cứng western model WD10JMVW đầu từ lỗi. Ngày 23/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Tiến – 0904 331 2xx – Ổ western WD10SMZW đầu từ lỗi. Ngày 24/8/2023 khôi phục dữ liệu cho em Khôi – 0961 069 5xx –…
15025---WD20SDZW

Khách hàng lấy dữ liệu tuần 3 tháng 8/2023

Ngày 16/8/2023 cứu dữ liệu cho em Toàn – 0975 336 5xx – Ổ cứng western WD20SDZW đầu từ lỗi. Ngày 16/8/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Thơm – 0906 232 8xx – Ổ cứng Samsung model HD256GJ chết cơ. Ngày 16/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Tú Anh – 0374 601 7xx –…
15036---WD20PURZ

Khách hàng phục hồi dữ liệu tuần 2 tháng 8/2023

Ngày 9/8/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0915 050 1xx – Ổ cứng Samsung model HM321HI ổ bad nặng mất dữ liệu. Ngày 9/8/2023 lấy dữ liệu cho anh Tú – 0967 856 8xx – Ổ cứng seagate model ST380811AS chết cơ. Ngày 10/8/2023 cứu dữ liệu cho anh Thành Hưng –…
14945---WD15SMZW

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 4 tháng 7/2023

Ngày 24/7/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0868 869 1xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM037 đầu từ lỗi. Ngày 24/7/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Thanh Thảo – 0949 227 1xx – USB chip lỗi, mất dữ liệu. Ngày 24/7/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0986…
14965---WD50NDZW

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 7/2023

Ngày 17/7/2023 lấy dữ liệu cho anh Vững – 0902 110 6xx – Ổ cứng seagate model ST500LT012 chết cơ. Ngày 17/7/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Đại – 0977 091 8xx – Ổ cứng seagate model ST250DM000 chết cơ. Ngày 17/7/2023 cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0857 266 6xx – Ổ…
14960---WD40EZRX

Khách hàng lấy dữ liệu tuần 2 tháng 7/2023

Ngày 10/7/2023 cứu dữ liệu cho anh Liên – 0985 724 6xx – Ổ cứng Toshiba model MK120GSX đầu từ hỏng. Ngày 10/7/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0982 290 1xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM024 đầu từ lỗi. Ngày 10/7/2023 lấy dữ liệu cho anh Tuyền – 0964 584 9xx…
Call Now Button