Khôi phục dữ liệu ổ cứng

14380-DT1ACA050

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 12/2022

Ngày 12/12/2022 phục hổi lai dữ liệu cho anh Thiên – 0989 051 3xx – Ổ cứng seagate ST31500341AS đầu đọc lỗi. Ngày 12/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho anh Đức – 0962 310 3xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 format nhầm mất dữ liệu. Ngày 12/12/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Kiên…
20221201-AL15SEB030N

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 1 tháng 12/2022

Ngày 01/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Chung – 0969 555 8xx – Ổ cứng seagate ST500LT012 đầu từ lỗi. Ngày 01/12/2022 lấy lại data cho anh Thành – 0989 080 5xx – Ổ cứng server AL15SEB030N mất dữ liệu. Ngày 02/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hùng – 0917 720…
14253---DT01ACA050

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 11/2022

Ngày 8/11/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hoan – 0816 587 5xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi. Ngày 8/11/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Phương – 0327 576 8xx – Ổ cứng western WD2500AAKX đầu từ lỗi. Ngày 8/11/2022 khôi phục lại data cho anh Hợp – 0974 229…
14243---WD40EZRZ

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 1 tháng 11/2022

Ngày 01/11/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0986 752 5xx – Ổ cứng western model WD5000BPVT chết cơ. Ngày 01/11/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Nhật ở Huế – 0762 649 5xx – Ổ cứng seagate ST500DM009 đầu đọc hỏng. Ngày 01/11/2022 cứu lại data cho em Hùng –…
14212-Box-WD-1T

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 3 tháng 10/2022

Ngày 17/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho chị Lý ở Quảng Ninh – 0389 922 4xx – Ổ cứng SSD Sandisk 256G chip lỗi. Ngày 17/10/2022 khôi phục lại data cho em Hiếu – 0975 368 7xx – Ổ cứng SSD 120 chip lỗi. Ngày 18/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Bắc –…
14141-Nas-Synology

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 1 tháng 10/2022

Ngày 01/10/2022 khôi phục lại data cho em Thắng – 0934 593 3xx – Ổ cứng Western WD10JMVW bị chết cơ. Ngày 01/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Thành – 0941 122 6xx – Ổ cứng Western model WD5000AUDX ổ bad nặng, đầu từ kém. Ngày 01/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh…
14112-DT01ACA100

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 4 tháng 9/2022

Ngày 26/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Vinh – 0934 560 9xx – Ổ cứng Western model WD5000LPVX format nhầm mất dữ liệu. Ngày 26/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thanh Bình – 0985 226 6xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 đầu từ lỗi. Ngày 26/9/2022 A Hùng 0966 640 6xx –…
13848-WD10SMZW

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 9/2022

Ngày 19/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Nhật Anh – 0974 512 7xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACAA10 đầu từ lỗi. Ngày 19/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho em Chính – 0974 667 2xx – Ổ cứng Seagate model ST2000DM008 đầu từ hỏng. Ngày 19/9/2022 khôi phục lại data cho anh Đức –…
14078-WD15NMVW

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 9/2022

Ngày 12/9/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Nga – 0987 585 2xx – Laptop HP và Box WD 1T do bị Virus mã hóa. Ngày 12/9/2022 phục hồi lại data cho chị Phượng – 0969 033 1xx – Ổ cứng WD model WD10JPVX bị mất phân vùng, mất dữ liệu. Ngày 12/9/2022 lấy lại…
Call Now Button